Tuesday , 25 June 2024
Tin Mới
Andon SEEACT-GMS Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Ngành May Andon

Andon SEEACT-GMS Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Ngành May Andon

Andon SEEACT-GMS Hệ Thống Quản Lý Trạng Thái Gọi Hỗ Trợ Ngành May Andon

 • Đặt vấn đề:
  • Đối với nhà máy may công nghiệp bao gồm nhiều xưởng may, mỗi xưởng lại có nhiều chuyền, mỗi chuyền có số lượng công nhân rất lớn từ 40 tới 60 người.
  • Vậy làm sao để nâng cao năng suất của người công nhân, gia tăng thu nhập một cách kịp thời và nhanh chóng:
   • Giảm thiểu thời gian công nhân lãng phí đi gọi bộ phận hỗ trợ, để công nhận tập trung vào công việc
   • Giảm hiểu thời gian bộ phận hỗ trợ đi tìm các vị trí cần hỗ trợ
  • Làm sao để người quản lý biết được tình trạng hoạt động các chuyền, của bộ phận hỗ trợ có tốt hay không?
  • Hệ thống quản lý trạng thái gọi hỗ trợ SEEACT-GMS sẽ giúp nhà quản lý thực hiện điều đó.
 • Quản  năng suất:
  • Khi muốn gọi hỗ trợ, người công nhân thực hiện nhấn các nút bấm phía trước.
  • Tín hiệu gọi hỗ trợ sẽ được gửi tới máy chủ CSDL để ghi nhận và quản lý
  • Tín hiệu gọi hỗ trợ được hiển thị trên màn hình LCD của bộ phận gọi hỗ trợ, đồng thời kích hoạt đèn còi của bộ phận hỗ trợ nhằm thông báo cho bộ phận này biết để thực hiện việc hỗ trợ sản xuất một cách nhanh chóng và kịp thời
  • Thông tin về tổng thời gian và số lần thực hiện hỗ trợ sẽ giúp cho nhà quản lý đánh giá hiệu quả thời gian làm việc, thời gian hao phí của các chuyền, cũng như hiệu quả và thời gian hoạt động của bộ phận hỗ trợ

1./Giải pháp gọi hỗ trợ trong nhà máy may công nghiệp

SEEACT-GMS-Garments Factory Andon-QLTT Goi ho tro

SEEACT-GMS-Garments Factory Andon-QLTT Goi ho tro

2./ Tại chuyền sản xuất

 • Khi cần hỗ trợ, công nhân tại các chuyền chỉ cần nhấn nút màu tương ứng với loại hỗ trợ cần gọi.
 • Khi đó tầng mầu tương ứng của đèn tháp gọi hỗ trợ sẽ sáng tại chuyền.
  • Ở đây có thể sử dụng các loại đèn tháp cho hệ thống Andon như LR4, LR5, LR6 với số lượng các tầng tương ứng với số trạng thái cần hỗ trợ, tối đa có 5 tầng màu.
 • Tín hiệu gọi hỗ trợ sẽ được gửi tới máy chủ CSDL để lưu trữ thông tin
 • Tín hiệu gọi hỗ trợ sẽ được hiển thị trên màn hình của bộ phân hỗ trợ, đồng thời kích hoạt đèn và còi báo của bộ phận hỗ trợ, nhằm thông báo cho bộ phận hỗ trợ biết.
 • Khi bộ phận hỗ trợ thực hiện xong nhiệm vụ, sẽ nhấn nút để tắt đèn báo. Khi đó hệ thống sẽ tự động ghi nhận lại trạng thái hỗ trợ đã hoàn thành.
SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-LCD Line

SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-LCD Line

3./ Màn hình hiển thị thông tin tại bộ phận hỗ trợ sản xuất

 • Hiển thị vị trí cần hỗ trợ, loại hỗ trợ trên màn hình giám sát.
 • Cảnh báo cần hỗ trợ thông qua tín hiệu đèn và còi.
 • Hiển thị báo cáo thống kê tổng thời gian hỗ trợ, số lần hỗ trợ,….
SEEACT-GMS-Garments Factory Andon-LCD Goi Ho Tro

SEEACT-GMS-Garments Factory Andon-LCD Goi Ho Tro

4./ Màn hình máy chủ CSDL & vận hành

 • Thống kê tổng thời gian hỗ trợ
 • Thống kê số lần thực hiện hỗ trợ
 • Thống kê, báo cáo tự động
 • Gửi email báo cáo cho những người quản lý có liên quan
 • ….
SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-May chu CSDL

SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-May chu CSDL

Scroll To Top