Saturday , 25 May 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Phòng Nổ Có Loa

LKEH-402FVW-RYGB-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-402FVW-RYGB-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-402FVW-Ex LKEH-402FVW-RYGB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B) LKEH-402FVW-RYGC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Trắng (C) LKEH-402FVW-RGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FVW-RYBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FVW-YGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh ... Read More »

LKEH-402FVF-RYGB-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-402FVF-RYGB-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-402FVF-Ex LKEH-402FVF-RYGB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B) LKEH-402FVF-RYGC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Trắng (C) LKEH-402FVF-RGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FVF-RYBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FVF-YGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh ... Read More »

LKEH-302FVW-RYG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-302FVW-RG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-302FVW-Ex LKEH-302FVW-RYB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B) LKEH-302FVW-RYG-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G) LKEH-302FVW-RGB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B) LKEH-302FVW-RYC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B) LKEH-302FVW-RGC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Trắng (C) LKEH-FVW-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ... Read More »

LKEH-302FVF-RYG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-302FVF-RG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-302FVF-Ex LKEH-302FVF-RYB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B) LKEH-302FVF-RYG-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G) LKEH-302FVF-RGB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B) LKEH-302FVF-RYC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B) LKEH-302FVF-RGC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Trắng (C) LKEH-FVF-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ... Read More »

LKEH-202FVW-RY-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-202FVW-RG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-202FVW-Ex LKEH-202FVW-RB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Blue (B) LKEH-202FVW-RY-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y) LKEH-202FVW-RG-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G) LKEH-202FVW-YB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B) LKEH-202FVW-RC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Trắng (C) LKEH-FVW-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ghi âm mp3, 5 kênh, chân gắn tường Kích thước: Phi ... Read More »

LKEH-202FVF-RG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-202FVF-RG-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-202FVF-Ex LKEH-202FVF-RB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Blue (B) LKEH-202FVF-RY-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y) LKEH-202FVF-RG-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G) LKEH-202FVF-YB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B) LKEH-202FVF-RC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Trắng (C) LKEH-FVF-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ghi âm mp3, 5 kênh, chân gắn trực tiếp Kích thước: ... Read More »

LKEH-102FVW-R-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 1 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-102FVW-R-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 1 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-102FVW-Ex LKEH-102FVW-R-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R) LKEH-102FVW-Y-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y) LKEH-102FVW-G-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Xanh Green (G) LKEH-102FVW-B-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Xanh Blue (B) LKEH-102FVW-C-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Trắng (C) LKEH-FVW-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ghi âm mp3, 5 kênh, chân đế gắn tường Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP65 ... Read More »

LKEH-102FVF-R-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 1 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-102FVF-R-EX Đèn tháp phòng nổ âm mp3 Patlite 1 Tầng Φ100 Bóng LED 31 kênh MP3 105dB, 5 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-102FVF-Ex LKEH-102FVF-R-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Đỏ (R) LKEH-102FVF-Y-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Vàng (Y) LKEH-102FVF-G-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Xanh Green (G) LKEH-102FVF-B-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Xanh Blue (B) LKEH-102FVF-C-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 31 âm báo mp3, 24VDC, Màu Trắng (C) LKEH-FVF-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ghi âm mp3, 5 kênh, chân gắn trực tiếp Kích thước: Phi Φ100 Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP65 ... Read More »

LKEH-402FEW-RYGB-EX Đèn tháp phòng nổ có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-402FEW-R-EX Đèn tháp phòng nổ có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB, 8 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-402FEW-Ex LKEH-402FEW-RYGB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B) LKEH-402FEW-RYBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FEW-RYGC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Trắng (C) LKEH-402FEW-RGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FEW-YGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-FEW-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ... Read More »

LKEH-402FEF-RYGB-EX Đèn tháp phòng nổ có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB, ATEX, Zone 2

Den bao Co loa bao hieu Phong no Patlite LKEH-Ex

LKEH-402FEF-R-EX Đèn tháp phòng nổ có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB, 8 kênh bit đầu vào ATEX, Zone 2 Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp phòng nổ có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp phòng nổ LKEH-402FEF-Ex LKEH-402FEF-RYGB-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B) LKEH-402FEF-RYBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FEF-RYGC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Trắng (C) LKEH-402FEF-RGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Đỏ (R), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-402FEF-YGBC-EX: Đèn phòng nổ dạng tháp có loa báo, 24VDC, Màu Vàng (Y), Màu Xanh Green (G), Màu Xanh Blue (B), Màu Trắng (C) LKEH-FEF-EX: Đèn tháp có loa báo Phòng nổ ... Read More »

Scroll To Top