Wednesday , 17 July 2024
Tin Mới
Andon SEEACT-GMP Hệ Thống Quản Lý Năng Suất Ngành May Andon

Andon SEEACT-GMP Hệ Thống Quản Lý Năng Suất Ngành May Andon

Andon SEEACT-GMP Hệ Thống Quản Lý Năng Suất Ngành May Andon

 • Đặt vấn đề:
  • Đối với nhà máy may công nghiệp bao gồm nhiều xưởng may, mỗi xưởng lại có nhiều chuyền, mỗi chuyền có số lượng công nhân rất lớn từ 40 tới 60 người.
  • Vậy làm sao để quản lý năng suất của người công nhân, giúp họ nâng cao năng suất lao động, gia tăng thu nhập một cách kịp thời và nhanh chóng.
  • Làm sao để người quản lý biết được tình trạng hoạt động của nhà máy một cách nhanh chóng và chính xác nhất, để có các phương án kịp thời giúp đỡ, điều chỉnh sản xuất cho các chuyền để các chuyền nâng cao năng suất
  • Hệ thống quản lý năng suất SEEACT-GMP sẽ giúp nhà quản lý thực hiện điều đó.
 • Quản năng suất:
  • Sản phẩm làm ra tại chuyền sẽ được báo lên hệ thống thông qua các nút nhấn Sản phẩm sau khi hoàn thành
  • Sản phẩm qua khâu kiển tra chất lượng KCS được báo lên hệ thống thông qua hệ thống nút nhấn KCS.
  • Các thông tin từ chuyền báo lên được hệ thống cập nhật lưu trữ tức thì, và hiển thị ra các màn hình của bộ phận quản lý giám sát và màn hình tại các chuyền sản xuất
  • Việc quản lý năng suất có thể thực hiện theo 2 giải pháp tùy thuộc vào tính chất và tình hình hoạt động cụ thể của từng nhà máy may:
   • Quản lý năng suất theo sản phẩm hoàn thành GP1
   • Quản lý năng suất tới từng công đoạn làm ra sản phẩm GP2

1./ Quản lý năng suất dây chuyền may theo sản phẩm

 • Sản phẩm sau khi hoàn thành người công nhân sẽ nhấn nút Đếm SP. Lập tức thông tin về số lượng sản phẩm sẽ được gửi tới hệ thống máy chủ CSDL để lưu trữ và hiển thị ra màn hình LCD tại chuyền.
 • Bộ phận KCS sẽ kiểm tra lại chất lượng của sản phẩm.
  • Nếu sản phẩm đạt sẽ bấm vào nút KCS Đạt (Màu Xanh) để thông báo sản phẩm đã Đạt chất lượng
  • Nếu sản phẩm lỗi sẽ bấm vào nút KCS Lỗi (Màu Đỏ) để thông báo sản phẩm bị lỗi cần phải sửa lại
 • Căn cứ vào các số liệu dưới chuyền sản xuất tự động gửi lên, hệ thống sẽ thống kê năng suất, thống kê tỷ lệ đạt, tỷ lệ lỗi, …từ đó giúp cho người quản lý thấy và có hành động để khắc phục một cách kịp thời.
SEEACT-GMP-Garments Factory Andon-QLNS-GP 1

SEEACT-GMP-Garments Factory Andon-QLNS-GP 1

2./ Quản lý năng suất dây chuyền may theo từng công đoạn, từng công nhân & theo sản phẩm

 • Với giải pháp này ta có thể quản lý giám sát trạng thái năng suất của từng công nhân
 • Phù hợp cho các xưởng may sản phẩm ít công đoạn, như may đồ trẻ em, hoạt động dựa trên dây chuyền tự động.
SEEACT-GMP-Garments Factory Andon-QLNS-GP 2

SEEACT-GMP-Garments Factory Andon-QLNS-GP 2

3./ Màn hình LCD hiển thị thông tin sản xuất dưới các chuyền

 • Thiết kế màn hình đa dạng, hiển thị nhiều dạng màn hình
 • Hiển thị thông tin
 • Hiển thị đồ thị
 • Hiển thị hình ảnh
 • …..
SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-LCD Line

SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-LCD Line

4./ Màn hình bộ phần giám sát điều hành

 • Hiển thị thông tin chi tiết về tình hình sản xuất của tất cả các chuyền trong nhà máy
SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-LCD Giam Sat

SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-LCD Giam Sat

5./ Màn hình máy chủ CSDL & vận hành

 • Khai báo cấu hình
 • Tạo kế hoạch sản xuất
 • Thống kê, báo cáo tự động
 • Gửi email báo cáo cho những người quản lý có liên quan
 • ….
SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-May chu CSDL

SEEACT-GMF-Garments Factory Andon-May chu CSDL

6./ Màn hình giám sát trên thiết bị di động smart phone, ipad

 • Thực hiện việc giám sát hoạt động của hệ thống thông qua trình duyệt Web trên thiết bị di động, ipad mọi lúc mọi nơi.
SEEACT-GMF SmartPhone Andon DACO

SEEACT-GMF SmartPhone Andon DACO

SEEACT-GMF SmartPhone Ipad Andon DACO

SEEACT-GMF SmartPhone Ipad Andon DACO

Scroll To Top