Wednesday , 17 July 2024
Tin Mới

Tag Archives: Đèn xoay Patlite

PSE-M2-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23/IP55

Den bao hieu Patlite Phi 82 LED PSE

Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PSE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn nháp nháy báo hiệu PSE PSE-M2-R PSE-M2-R+SZ-210 PSE-M2-Y PSE-M2-Y+SZ-210 PSE-M2-B PSE-M2-B+SZ-210 PSE-M2-G PSE-M2-G+SZ-210 PSE-M1: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, Điện áp 12~24 VDC PSE-M2: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, Điện áp 100~240 VAC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ PSE: IP23: Thông thường IP55: Thêm đế cao su SZ-210 Điện áp sử dụng: 12~24VDC, 100~240 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng cường khả năng nhận biết và tiết kiệm năng lượng Chu kỳ flash: 3 mẫu ... Read More »

PSE-M1-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23/IP55

Den bao hieu Patlite Phi 82 LED PSE

Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PSE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn nháp nháy báo hiệu PSE PSE-M1-R PSE-M1-R+SZ-210 PSE-M1-Y PSE-M1-Y+SZ-210 PSE-M1-B PSE-M1-B+SZ-210 PSE-M1-G PSE-M1-G+SZ-210 PSE-M1: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, Điện áp 12~24 VDC PSE-M2: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, Điện áp 100~240 VAC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ PSE: IP23: Thông thường IP55: Thêm đế cao su SZ-210 Điện áp sử dụng: 12~24VDC, 100~240 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng cường khả năng nhận biết và tiết kiệm năng lượng Chu kỳ flash: 3 mẫu ... Read More »

PES-230A-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23, IP55

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PES-230A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PES Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu nhấp nháy PES-230A PES-230A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Đỏ (R) PES-230A-R+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Đỏ (R) PES-230A-Y: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Vàng (Y) PES-230A-Y+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Vàng (Y) PES-230A-B: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Xanh Blue(B) PES-230A-B+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Xanh Blue(B) PES-230A-G: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, ... Read More »

PES-200A-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PES-200A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PES Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu nhấp nháy PES-200A PES-200A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Đỏ (R) PES-200A-R+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Đỏ (R) PES-200A-Y: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Vàng (Y) PES-200A-Y+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Vàng (Y) PES-200A-B: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Xanh Blue(B) PES-200A-B+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Xanh Blue(B) PES-200A-G: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, ... Read More »

PES-120A-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23, IP55

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PES-120A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PES Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu nhấp nháy PES-120A PES-120A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Đỏ (R) PES-120A-R+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Đỏ (R) PES-120A-Y: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Vàng (Y) PES-120A-Y+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Vàng (Y) PES-120A-B: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Xanh Blue(B) PES-120A-B+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Xanh Blue(B) PES-120A-G: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, ... Read More »

PES-100A-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23, IP55

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PES-100A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PES Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu nhấp nháy PES-100A PES-100A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Đỏ (R) PES-100A-R+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Đỏ (R) PES-100A-Y: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Vàng (Y) PES-100A-Y+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Vàng (Y) PES-100A-B: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Xanh Blue(B) PES-100A-B+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Xanh Blue(B) PES-100A-G: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, ... Read More »

PES-24A-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23, IP55

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PES-24A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PES Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu nhấp nháy PES-24A PES-24A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Đỏ (R) PES-24A-R+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Đỏ (R) PES-24A-Y: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Vàng (Y) PES-24A-Y+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Vàng (Y) PES-24A-B: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Xanh Blue(B) PES-24A-B+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Xanh Blue(B) PES-24A-G: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, ... Read More »

PES-12A-R Đèn nhấp nháy báo hiệu Patlite Φ82 Bóng LED IP23, IP55

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PES-12A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PES Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn báo hiệu nhấp nháy PES-12A PES-12A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Đỏ (R) PES-12A-R+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Đỏ (R) PES-12A-Y: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Vàng (Y) PES-12A-Y+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Vàng (Y) PES-12A-B: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP23, màu Xanh Blue(B) PES-12A-B+SZ-210: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55 với đế cao su SZ-210, màu Xanh Blue(B) PES-12A-G: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, ... Read More »

RES-240A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-240A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn phòng nổ RES-240A RES-240A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-240A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-240A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-240A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-240A: Đèn quay cảnh báo Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 230 ~ 240VAC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 240V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp ... Read More »

RES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-220A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn phòng nổ RES-12A RES-220A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-220A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-220A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-220A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-220A: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 200 ~ 220VAC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 220V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp ... Read More »

Scroll To Top