Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Loa Còi Báo Hiệu EWH

EWH-100D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-100D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH-100 EWH-100D-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu trắng EWH-100D-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 100~120VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

EWH-100C-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-100C-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-100C-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu trắng EWH-100C-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 100~120VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

EWH-100A-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-100A-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-100A-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu trắng EWH-100A-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 100~120VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

EWH-24D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-24D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-24D-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu trắng EWH-24D-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 Điện áp sử dụng: 12V DC/24V DC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: ... Read More »

EWH-24C-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-24C-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-24C-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu trắng EWH-24C-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 Điện áp sử dụng: 12V DC/24V DC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: ... Read More »

EWH-24A-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-24A-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-24A-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu trắng EWH-24A-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 Điện áp sử dụng: 12V DC/24V DC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: ... Read More »

EWH-200D-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-200D-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-200D-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu trắng EWH-200D-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 200~240VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

EWH-200C-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-200C-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-200C-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu trắng EWH-200C-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 200~240VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

EWH-200A-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-200A-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-200A-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu trắng EWH-200A-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 200~240VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

EWH-200E-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-200E-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu 32 âm thanh Patlite EWH Mã Sản Phẩm: EWH EWH-200E-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu trắng EWH-200E-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 200~240VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 200~240VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo ... Read More »

Scroll To Top