Sunday , 14 July 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Gắn Tường WME

WME-502FB-RYGBC Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 5 tầng Còi 2 Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite có còi Buzzer WME, Đèn LED sáng liên tục hoặc Nhấp nháy ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-502FB-RYGBC WME-5M2FB-RYGBC Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-502FB-RYGBC Kích thước: Φ80 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nháp nháy Âm thanh: 2 Buzzer 90dB Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú ... Read More »

WME-4M2FB-RYGB Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 4 tầng Còi 2 Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite có còi Buzzer WME, Đèn LED sáng liên tục hoặc Nhấp nháy ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-402FB-RYGB WME-4M2FB-RYGB Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-402FB-RYGB Kích thước: Φ80 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nháp nháy Âm thanh: 2 Buzzer 90dB Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú ... Read More »

WME-302FB-RYG Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 3 tầng Còi 2 Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite có còi Buzzer WME, Đèn LED sáng liên tục hoặc Nhấp nháy ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-302FB-RYG WME-3M2FB-RYG Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-302FB-RYG Kích thước: Φ80 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nháp nháy Âm thanh: 2 Buzzer 90dB Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú ... Read More »

WME-2M2FB-RG Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 2 tầng Còi 2 Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite có còi Buzzer WME, Đèn LED sáng liên tục hoặc Nhấp nháy ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-202FB-RG WME-2M2FB-RG Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-202FB-RG Kích thước: Φ80 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nháp nháy Âm thanh: 2 Buzzer 90dB Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú ... Read More »

WME-5M2-RYGBC Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 5 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite WME, Đèn LED sáng liên tục ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-502-RYGBC WME-5M2-RYGBC Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-502-RYGBC Kích thước: Φ80 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam(Y-Orange),Xanh lá(G-Green), Xanh lam(B-Blue), Trắng(C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, ... Read More »

WME-402-RYGB Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 4 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite WME, Đèn LED sáng liên tục ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-402-RYGB WME-4M2-RYGB Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-402-RYGB Kích thước: Φ80 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam(Y-Orange),Xanh lá(G-Green), Xanh lam(B-Blue), Trắng(C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, ... Read More »

WME-3M2-RYG Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 3 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite WME, Đèn LED sáng liên tục ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-302-RYG WME-3M2-RYG Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-302-RYG Kích thước: Φ80 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam(Y-Orange),Xanh lá(G-Green), Xanh lam(B-Blue), Trắng(C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, ... Read More »

WME-202-RG Đèn tháp gắn tường Patlite Φ80 Bóng LED 2 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

  Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite WME, Đèn LED sáng liên tục ,Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WME: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WME: WME-202-RG WME-2M2-RG Đèn tháp gắn tường patlite WME Đèn LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp gắn tường Patlite WME-202-RG Kích thước: Φ80 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam(Y-Orange),Xanh lá(G-Green), Xanh lam(B-Blue), Trắng(C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WME-A, Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt trụ Patlite LED Φ70, 2 âm báo 90dB nhấp nháy IP65, WME-A

Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite, đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản: Giới thiệu chung: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản, Patlite – Nhật bản là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đèn báo hiệu và loa báo hiệu. Các sản phẩm đèn loa còi báo hiệu của Patlite không những đạt ngưỡng đỉnh cao về mặt chất lượng mà còn hoàn hỏa về tính thẩm mỹ và kiểu dáng. Đèn tháp báo hiệu Patlite đa dạng về kích thước như phi 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 100mm và kiểu dáng như tháp tròn, tháp vuông, tháp bán nguyệt để gắn trên tường. Bên cạnh đó, đèn báo hiệu Patlite được thiết kế dưới dạng module, giúp dễ dàng trong việc lựa chọn mầu sắc và sắp xếp thứ tự mầu cho các tầng, với 5 mầu cơ bản là đỏ, vàng hổ phách, xanh lá, xanh lam và trắng và thêm bớt thay đổi vị trí tầng tùy theo ứng dụng. ... Read More »

Scroll To Top