Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Vuông KJ-KJB

KJB-320-RYG Đèn báo hiệu Patlite 3 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-320 KJB-320-RYG KJB-320-RYB KJB-320-RGB KJB-320-YGB KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 3 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 200VAC~220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJB-220-RY Đèn báo hiệu Patlite 2 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJ Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-220 KJB-220-RY KJB-220-RG KJB-220-RB KJB-220-YG KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 2 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 200VAC~220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJB-120-R Đèn tháp vuông Patlite 1 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJ Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-120 KJB-120-R KJB-120-Y KJB-120-G KJB-120-B KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 1 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng:200VAC~220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJB-312-RYG Đèn báo hiệu Patlite 3 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJ Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-312 KJB-312-RYG KJB-312-RYB KJB-312-RGB KJB-312-YGB KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 3 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110 VAC~ 120 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: ... Read More »

KJB-212-RY Đèn báo hiệu Patlite 2 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJ Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-212 KJB-212-RY KJB-212-RG KJB-212-RB KJB-212-YG KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 2 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110 VAC~ 120 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng ... Read More »

KJB-112-R Đèn tháp vuông Patlite 1 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJ Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-112 KJB-112-R KJB-112-Y KJB-112-G KJB-112-B KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 1 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110 VAC~ 120 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: ... Read More »

KJB-310-RYG Đèn báo hiệu Patlite 3 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-310 KJB-310-RYG KJB-310-RYB KJB-310-RGB KJB-310-YGB KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 1 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 100VAC~110VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJB-210-RY Đèn báo hiệu Patlite 2 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJ Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-210 KJB-210-RY KJB-210-RG KJB-210-RB KJB-210-YG KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 2 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng:100VAC~110VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJB-110-R Đèn tháp vuông Patlite 1 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-110 KJB-110-R KJB-110-Y KJB-110-G KJB-110-B KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 1 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 100VAC~110VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân ... Read More »

KJB-302-RYG Đèn báo hiệu Patlite 3 tầng Vuông 116 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 116mm Patlite KJ-KJB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 116mm, bóng sợi đốt  KJB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông 116mm Mã Sản Phẩm: Đèn tháp vuông KJB-302 KJB-302-RYG KJB-302-RYB KJB-302-RGB KJB-302-YGB KJ: Đèn tháp báo hiệu tháp Patlite hình vuông, Quay, Bóng sợi đốt KJB: Đèn báo hiệu tháp Patlite hình vuông có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 116 × 116mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt, 85dB/1m Số tầng: 3 tầng màu Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 24VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân:  màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 130lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

Scroll To Top