Sunday , 14 July 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Bán Nguyệt Patlite

WE-502FB-RYGBC Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WE-WEP, Đèn tháp báo hiệu Patlite hình bán nguyệt LED Φ90 còi 90dB nhấp nháy WE/WEP

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu có còi Buzzer Patlite  WE,Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy , đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WE: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE: WE-502FB-RYGBC Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WE-502-FB-RYGBC Kích thước: Φ90 Số tầng:5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Âm thanh:Buzzer 90db Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS mạ crom Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – ... Read More »

WE-402FB-RYGB Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WE-WEP, Đèn tháp báo hiệu Patlite hình bán nguyệt LED Φ90 còi 90dB nhấp nháy WE/WEP

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu có còi Buzzer Patlite  WE,Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy , đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WE: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE: WE-402FB-RYGB Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WE-402-FB-RYGB Kích thước: Φ90 Số tầng:4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Âm thanh:Buzzer 90db Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS mạ crom Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – ... Read More »

WE-302FB-RYG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 90dB IP54

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WE-WEP, Đèn tháp báo hiệu Patlite hình bán nguyệt LED Φ90 còi 90dB nhấp nháy WE/WEP

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu có còi Buzzer Patlite  WE,Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy , đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WE: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE: WE-302FB-RYG Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WE-302-FB-RYG Kích thước: Φ90 Số tầng:3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Âm thanh:Buzzer 90db Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS mạ crom Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – ... Read More »

WE-502-RYGBC Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 5 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WE-WEP, Đèn tháp báo hiệu Patlite hình bán nguyệt LED Φ90 còi 90dB nhấp nháy WE/WEP

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite  WE,Bóng LED sáng liên tục , đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WE: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE: WE-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WE-502-RYGBC Kích thước: Φ90 Số tầng:5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS mạ crom Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật ... Read More »

WE-402-RYGB Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 4 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WE-WEP, Đèn tháp báo hiệu Patlite hình bán nguyệt LED Φ90 còi 90dB nhấp nháy WE/WEP

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite  WE,Bóng LED sáng liên tục , đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WE: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE: WE-402-RYGB Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WE-402-RYGB Kích thước: Φ90 Số tầng:4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS mạ crom Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật ... Read More »

WE-302-RYG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 3 tầng IP65

Den thap tang bao hieu tin hieu canh bao Patlite WE-WEP, Đèn tháp báo hiệu Patlite hình bán nguyệt LED Φ90 còi 90dB nhấp nháy WE/WEP

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite  WE,Bóng LED sáng liên tục , đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WE: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE: WE-302-RYG Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WE Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WE-302-RYG Kích thước: Φ90 Số tầng:3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS mạ crom Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật ... Read More »

WEP-502FB-RYGBC Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 5 tầng Còi Buzzer 90dB IP54

Den thap ban nguyet gan tuong 90mm WE-WEP Patlite

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite WEP Có còi Buzzer,Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WEP: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP: WEP-502FB-RYGBC Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WEP-502-FB-RYGBC Kích thước: Φ90 Số tầng:5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa ... Read More »

WEP-402FB-RYGB Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 90dB IP54

Den thap ban nguyet gan tuong 90mm WE-WEP Patlite

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite WEP Có còi Buzzer,Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WEP: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP: WEP-402FB-RYGB Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WEP-402-FB-RYGB Kích thước: Φ90 Số tầng:4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa ... Read More »

WEP-302FB-RYG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 90dB IP54

Den thap ban nguyet gan tuong 90mm WE-WEP Patlite

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite WEP Có còi Buzzer,Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy, đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WEP: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP: WEP-302FB-RYG Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP Bóng LED sáng liên tục hoặc nhấp nháy Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WEP-302-FB-RYG Kích thước: Φ90 Số tầng:3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP54 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa ... Read More »

WEP-502-RYGBC Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite Φ90 Bóng LED 5 tầng IP65

Den thap ban nguyet gan tuong 90mm WE-WEP Patlite

Đèn tháp bán nguyệt gắn tường báo hiệu tín hiệu Patlite WEP,Bóng LED sáng liên tục, đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản WEP: Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP: WEP-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu patlite-Nhật Bản WEP Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Patlite WEP-502-RYGBC Kích thước: Φ90 Số tầng:5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn tường trực tiếp Vật liệu chao đèn: Sợi tổng hợp PC Vật liệu thân đèn: Nhựa ABS Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo ... Read More »

Scroll To Top