Tuesday , 25 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Báo Hiệu Phòng Nổ

RES-240A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-240A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn phòng nổ RES-240A RES-240A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-240A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-240A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-240A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-240A: Đèn quay cảnh báo Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 230 ~ 240VAC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 240V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp ... Read More »

RES-220A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 220 VAC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-220A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn phòng nổ RES-12A RES-220A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-220A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-220A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-220A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-220A: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 200 ~ 220VAC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 220V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp ... Read More »

RES-120A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 110 VAC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-120A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn phòng nổ RES-120A RES-120A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-120A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-120A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-120A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-120A: Đèn quay cảnh báo Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 115 ~ 120VAC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 110V AC, 120V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định ... Read More »

RES-100A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 110 VAC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-100A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: RES-100A RES-100A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-100A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-100A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-100A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-100A: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 100 ~ 110VAC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 100 VAC ~110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp ... Read More »

RES-48A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 48 VDC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-48A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: RES-48A RES-48A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-48A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-48A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-48A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-48A: Đèn quay tín hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 48VDC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 48V DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng ... Read More »

RES-24A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 24 VDC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: RES-24A RES-24A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-24A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-24A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-24A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-24A: Đèn quay cảnh báo tín hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 24VDC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V DC/AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp đặt: Trong nhà: ... Read More »

RES-12A-R Đèn quay phòng nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi đốt IP65, 12 VDC

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

RES-12A-R Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A Patlite – Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patllite, Đèn báo hiệu chống cháy nổ Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn phòng nổ RES-12A RES-12A-R: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Đỏ (R) RES-12A-Y: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Vàng (Y) RES-12A-G: Đèn báo hiệu quay Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lá (G) RES-12A-B: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, màu Xanh Lam (B) RES-12A: Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Patlite Φ224, Điện áp 12VDC Kích thước: Phi Φ224 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 12V DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B) Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Gương phản chiếu xoay vòng tăng cương khả năng nhận biết từ khoảng cách nhất định Cách lắp đặt: Trong ... Read More »

Đèn báo hiệu phòng nổ Patlite vuông 100×100 bóng LED IP66, LFH-Ex

Den bao hieu phong no Patlite LFH-Ex

Đèn báo hiệu quay Patlite Nhật Bản – Đặc điểm chung Với công nghệ đến từ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE, sản phẩm đèn báo hiệu quay Patlite ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm với nhiều mẫu mã và chủng loại phong phú: 82mm, 100mm, 118mm, 138mm, 162mm, 182mm, 186mm, 187mm, 204mm…phù hợp với nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm đèn báo hiệu quay Patlite là sự kết hợp giữa báo hiệu bằng âm thanh lên tới 90dB/1m dễ dàng nhận biết mà êm tai và ánh sáng đèn LED siêu sáng tiết kiệm năng lượng, độ bền gấp 20-40 lần so với đèn sợi đốt, cường độ hoạt động từ 8000-10000 giờ và hệ thống phân tán ánh sáng bằng phản xạ. Màu sắc đèn báo hiệu quay Patlite rất đa dạng (đỏ, vàng hổ phách, xanh lá, xanh lam…) Đặc ... Read More »

Đèn Quay Phòng Nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi Đốt IP65, RES-A: Mở Hộp

Den quay phong no Patlite RES-24A-R

Đèn Quay Phòng Nổ Patlite Φ224 Bóng Sợi Đốt IP65, RES-A: Đẹp hoàn mỹ tới từng Minimet, Đỉnh cao của hàng Nhật, Chất lượng Vẻ đẹp hoàn mỹ Patlite-DACO: Đèn quay báo hiệu phòng nổ =========================== Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn quay báo hiệu Patlite, Đèn xoay báo hiệu Patlite, Đèn báo hiệu quay Patlite, Đèn báo hiệu xoay Patlite, Đèn quay xoay báo hiệu Patlite, Đèn xe nâng, Đèn xe Forklift, Đèn tháp, Đèn tầng, Đèn báo có loa, Đèn còi kết hợp, Đèn phòng nổ Patlite, Đèn quay phòng nổ Patlite Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội Read More »

Đèn quay báo hiệu chống cháy nổ Patlite Φ224 bóng sợi đốt IP65, RES-A

Den bao hieu Phong no Patlite Φ224 RES-A

Đèn báo hiệu quay Patlite Nhật Bản – Đặc điểm chung Với công nghệ đến từ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE, sản phẩm đèn báo hiệu quay Patlite ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm với nhiều mẫu mã và chủng loại phong phú: 82mm, 100mm, 118mm, 138mm, 162mm, 182mm, 186mm, 187mm, 204mm…phù hợp với nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm đèn báo hiệu quay Patlite là sự kết hợp giữa báo hiệu bằng âm thanh lên tới 90dB/1m dễ dàng nhận biết mà êm tai và ánh sáng đèn LED siêu sáng tiết kiệm năng lượng, độ bền gấp 20-40 lần so với đèn sợi đốt, cường độ hoạt động từ 8000-10000 giờ và hệ thống phân tán ánh sáng bằng phản xạ. Màu sắc đèn báo hiệu quay Patlite rất đa dạng (đỏ, vàng hổ phách, xanh lá, xanh lam…) Đặc ... Read More »

Scroll To Top