Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Vuông KJS-KJSB

KJS-310-RYG Đèn tháp vuông Patlite 3 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJS Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJS Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJS-310 KJS-310-RYG KJS-310-RYB KJS-310-RGB KJS-310-YGB KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 3 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng:100VAC~110VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ... Read More »

KJS-210-RY Đèn tháp vuông Patlite 2 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJS Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJS Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJS-210 KJS-210-RY KJS-210-RG KJS-210-RB KJS-210-YG KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 2 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 100VAC~110VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS ... Read More »

KJSB-320-RYG Đèn tháp vuông Patlite 3 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-320 KJSB-320-RYG KJSB-320-RYB KJSB-320-RGB KJSB-320-YGB KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 3 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 200VAC~220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ... Read More »

KJSB-220-RY Đèn tháp vuông Patlite 2 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-220 KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 2 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng:200VAC~220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt ... Read More »

KJSB-120-R Đèn tháp vuông Patlite 1 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-120 KJSB-120-R KJSB-120-Y KJSB-120-G KJSB-120-B KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 1 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 200VAC~220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJSB-312-RYG Đèn tháp vuông Patlite 3 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-312 KJSB-312-RYG KJSB-312-RYB KJSB-312-RGB KJSB-312-YGB KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 3 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110VAC~120VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS ... Read More »

KJSB-212-RY Đèn tháp vuông Patlite 2 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-212 KJSB-212-RY KJSB-212-RG KJSB-212-RB KJSB-212-YG KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 2 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110VAC~120VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ... Read More »

KJSB-112-R Đèn tháp vuông Patlite 1 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-112 KJSB-112-R KJSB-112-Y KJSB-112-G KJSB-112-B KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 1 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110VAC~120VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: ... Read More »

KJSB-310-RYG Đèn tháp vuông Patlite 3 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-310 KJSB-310-RYG KJSB-310-RYB KJSB-310-RGB KJSB-310-YGB KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 3 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 100VAC~110VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng Thân chính: Nhựa ... Read More »

KJSB-210-RY Đèn tháp vuông Patlite 2 tầng Vuông 82 Bóng Sợi đốt Quay Còi Buzzer 85dB IP23

Den thap quay bao hieu vuong 82mm Patlite KJS-KJSB

Đèn tháp báo hiệu Patlite vuông 82mm, bóng sợi đốt KJSB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite KJSB Mã Sản Phẩm: Đèn tháp trụ vuông KJSB-210 KJSB-210-RY KJSB-210-RG KJSB-210-RB KJSB-210-YG KJS: Đèn tháp báo hiệu tháp hình vuông Patlite, Quay, Bóng sợi đốt KJSB: Đèn báo hiệu tháp hình vuông Patlite có còi 85dB, Quay, Bóng sợi đốt Kích thước: Vuông 82 × 82mm Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Số tầng: 2 tầng Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: (01) 12V DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ quay quay vòng bên trong tăng cường khả năng nhận biết từ hướng nhất định.  Chu kì flash 160lần/phút Báo hiệu âm thanh: còi liên tục âm lượng lên tới 85dB/1m (KJSB) Cách lắp đặt: Thẳng đứng ... Read More »

Scroll To Top