Wednesday , 17 July 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Có Loa Patlite

LKEH-420FE-RYGB Đèn tháp có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-420FE-RYGB Đèn tháp có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-420FE: LKEH-420FE-RYGB: 4 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 4 Tầng màu Màu sắc của tầng có thể thay đổi được, tùy thược vào yêu cầu của khách hàng. Mầu sắc: Mầu thân: trắng ngà Mầu sắc các tầng: Đỏ (R), Vàng (Y), ... Read More »

LKEH-410FE-RYGB Đèn tháp có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-410FE-RYGB Đèn tháp có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-410FE: LKEH-410FE-RYGB: 4 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 4 Tầng màu Màu sắc của tầng có thể thay đổi được, tùy thược vào yêu cầu của khách hàng. Mầu sắc: Mầu thân: trắng ngà Mầu sắc các tầng: Đỏ (R), Vàng (Y), ... Read More »

LKEH-402FE-RYGB Đèn tháp có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-402FE-RYGB Đèn tháp có loa Patlite 4 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-402FE: LKEH-402FE-RYGB: 4 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-402FE-RYGB LKEH-402FA-RYGB LKEH-410FE-RYGB LKEH-410FA-RYGB LKEH-412FE-RYGB LKEH-412FA-RYGB LKEH-420FE-RYGB LKEH-420FA-RYGB LKEH-420FE-RYGC LKEH-420FA-RYGC LKEH-402FC-RYGB LKEH-402FD-RYGB LKEH-410FC-RYGB LKEH-410FD-RYGB LKEH-412FC-RYGB LKEH-412FD-RYGB LKEH-420FC-RYGB LKEH-420FD-RYGB LKEH-420FC-RYGC LKEH-420FD-RYGC LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 4 Tầng màu Màu sắc của tầng có thể thay đổi được, tùy thược ... Read More »

LKEH-320FE-RYG Đèn tháp có loa Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-320FE-RYG Đèn tháp có loa Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-320FE: LKEH-320FE-RYG: 3 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G) LKEH-320FE-RYB: 3 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lam (B) LKEH-320FE-RGB: 3 tầng màu Đỏ (R), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-320FE-YGB: 3 tầng màu Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 3 Tầng màu Màu sắc của ... Read More »

LKEH-310FE-RYG Đèn tháp có loa Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-310FE-RYG Đèn tháp có loa Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-310FE: LKEH-310FE-RYG: 3 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G) LKEH-310FE-RYB: 3 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lam (B) LKEH-310FE-RGB: 3 tầng màu Đỏ (R), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-310FE-YGB: 3 tầng màu Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 3 Tầng màu Màu sắc của ... Read More »

LKEH-302FE-RYG Đèn tháp có loa Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-302FE-RYG Đèn tháp có loa Patlite 3 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-302FE: LKEH-302FE-RYG: 3 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G) LKEH-302FE-RYB: 3 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lam (B) LKEH-302FE-RGB: 3 tầng màu Đỏ (R), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-302FE-YGB: 3 tầng màu Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) LKEH-302FE-RYG LKEH-302FA-RYG LKEH-302FE-RYB LKEH-302FA-RYB LKEH-302FE-RGB LKEH-302FA-RGB LKEH-302FE-RGC LKEH-302FA-RGC LKEH-302FE-YGB LKEH-302FA-YGB LKEH-302FC-RYG LKEH-302FD-RYG LKEH-302FC-RYB LKEH-302FD-RYB LKEH-302FC-RGB LKEH-302FD-RGB LKEH-302FC-RGC LKEH-302FD-RGC LKEH-302FC-YGB LKEH-302FD-YGB LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, ... Read More »

LKEH-220FE-RG Đèn tháp có loa Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-220FE-RG Đèn tháp có loa Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-220FE: LKEH-220FE-YG: 2 tầng màuVàng (Y), Xanh lá (G) LKEH-220FE-RY: 2 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y) LKEH-220FE-RG: 2 tầng màu Đỏ (R), Xanh lá (G) LKEH-220FE-RB: 2 tầng màu Đỏ (R), Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 2 Tầng màu Màu sắc của tầng có thể thay đổi được, tùy thược ... Read More »

LKEH-210FE-RG Đèn tháp có loa Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-210FE-RG Đèn tháp có loa Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-210FE: LKEH-210FE-YG: 2 tầng màuVàng (Y), Xanh lá (G) LKEH-210FE-RY: 2 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y) LKEH-210FE-RG: 2 tầng màu Đỏ (R), Xanh lá (G) LKEH-210FE-RB: 2 tầng màu Đỏ (R), Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 2 Tầng màu Màu sắc của tầng có thể thay đổi được, tùy thược ... Read More »

LKEH-202FE-RG Đèn tháp có loa Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-202FE-RG Đèn tháp có loa Patlite 2 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-202FE: LKEH-202FE-YG: 2 tầng màuVàng (Y), Xanh lá (G) LKEH-202FE-RY: 2 tầng màu Đỏ (R), Vàng (Y) LKEH-202FE-RG: 2 tầng màu Đỏ (R), Xanh lá (G) LKEH-202FE-RB: 2 tầng màu Đỏ (R), Xanh lam (B) LKEH-202FE-RG LKEH-202FA-RG LKEH-202FE-RB LKEH-202FA-RB LKEH-202FE-RY LKEH-202FA-RY LKEH-202FE-RC LKEH-202FA-RC LKEH-202FE-YG LKEH-202FA-YG LKEH-202FC-RG LKEH-202FD-RG LKEH-202FC-RB LKEH-202FD-RB LKEH-202FC-RY LKEH-202FD-RY LKEH-202FC-RC LKEH-202FD-RC LKEH-202FC-YG LKEH-202FD-YG LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH ... Read More »

LKEH-120FD-R Đèn tháp có loa Patlite 1 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53

Den thap bao hieu Patlite co loa 32 am bao LKEH

LKEH-120FD-R Đèn tháp có loa Patlite 1 Tầng Φ100 Bóng LED 32 âm 105dB IP53 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu có loa kết hợp Patlite Mã Sản Phẩm: LKEH-120FD: LKEH-120FD-R: 1 tầng màu Đỏ (R) LKEH-120FD-Y: 1 tầng màu Vàng (Y) LKEH-120FD-G: 1 tầng màu Xanh lá (G) LKEH-120FD-B: 1 tầng màu Xanh lam (B) LKEH-FV: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng V, Ghi âm MP3, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FA: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng A, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FC: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng C, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FD: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng D, 105dB, IP53, LKEH LKEH-FE: Đèn tháp báo hiệu có Loa Patlite Φ100, 32 âm báo dạng E, 105dB, IP53, LKEH Kích thước: Phi Φ100 Số tầng: 1 Tầng màu Màu sắc của tầng có thể thay đổi được, tùy thược vào yêu cầu của khách ... Read More »

Scroll To Top