Wednesday , 17 April 2024
Tin Mới

Category Archives: Loa Báo Hiệu MP3 EHV

EHV-M2TG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB, ghi âm MP3 IP65

Loa coi bao hieu Patlite 63 dieu nhac MP3, 110dB, IP65, EHV

EHV-M2TG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB IP65, ghi âm MP3: Mã Sản Phẩm EHV: EHV-M2TG: Thay đổi âm báo hiệu, Ghi âm MP3, Kiểu âm loại G Melody/Alarm type Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHV: 63 kênh âm báo nhạc 110dB/1m Ghi âm Mp3: Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 100VAC ~ 240VAC Read More »

EHV-M1TG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB, ghi âm MP3 IP65

Loa coi bao hieu Patlite 63 dieu nhac MP3, 110dB, IP65, EHV

EHV-M1TG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB IP65, ghi âm MP3: Mã Sản Phẩm EHV: EHV-M1TG: Thay đổi âm báo hiệu, Ghi âm MP3, Kiểu âm loại G Melody/Alarm type Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHV: 63 kênh âm báo nhạc 110dB/1m Ghi âm Mp3: Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC/24VDC Read More »

EHV-M3HG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB, ghi âm MP3 IP65

Loa coi bao hieu Patlite 63 dieu nhac MP3, 110dB, IP65, EHV

EHV-M3HG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB IP65, ghi âm MP3: Mã Sản Phẩm EHV: EHV-M3HG: Thay đổi âm báo hiệu, Ghi âm MP3, Kiểu âm loại G Melody/Alarm type Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHV: 63 kênh âm báo nhạc 110dB/1m Ghi âm Mp3: Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC ~ 48VDC Read More »

EHV-M2HG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB, ghi âm MP3 IP65

Loa coi bao hieu Patlite 63 dieu nhac MP3, 110dB, IP65, EHV

EHV-M2HG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB IP65, ghi âm MP3: Mã Sản Phẩm EHV: EHV-M2HG: Thay đổi âm báo hiệu, Ghi âm MP3, Kiểu âm loại G Melody/Alarm type Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHV: 63 kênh âm báo nhạc 110dB/1m Ghi âm Mp3: Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 100VAC~240VAC Read More »

EHV-M1HG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB, ghi âm MP3 IP65

Loa coi bao hieu Patlite 63 dieu nhac MP3, 110dB, IP65, EHV

EHV-M1HG Loa báo hiệu Patlite 63 âm 110dB IP65, ghi âm MP3: Mã Sản Phẩm EHV: EHV-M1HG: Thay đổi âm báo hiệu, Ghi âm MP3, Kiểu âm loại G Melody/Alarm type Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHV: 63 kênh âm báo nhạc 110dB/1m Ghi âm Mp3: Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC/24VDC Read More »

Scroll To Top