Tuesday , 25 June 2024
Tin Mới
LA6-POE Đèn tháp giám sát từ xa qua mạng LAN POE

LA6-POE Đèn tháp giám sát từ xa qua mạng LAN POE

LA6-POE Đèn tháp giám sát từ xa qua mạng LAN POE

Đèn tháp LA6-POE cung cấp khả năng giám sát từ xa qua mạng LAN POE:

LA6-Chuc nang-Giam sat tu xa qua Mang POE

LA6-Chuc nang-Giam sat tu xa qua Mang POE

  • Tín hiệu trạng thái từ các thiết bị máy móc bên dưới, hay thiết bị điều khiển PLC được gửi về máy tính trung tâm thông qua tín hiệu đèn báo LA6-POE bằng việc sử dụng các lệnh PNS command, HTTP Command, hoặc kết nối Modbus/TCP.
LA6-Chuc nang-Giam sat tu xa qua Mang POE Commands

LA6-Chuc nang-Giam sat tu xa qua Manag POE Commands

Scroll To Top