Friday , 19 October 2018
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Báo Hiệu

LR6-102PJNW-R Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65

LR6 Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1-2-3-4-5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6-102PJNW-R Đèn tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-102PJNW-R LR6-102PJNW-R: Đèn 1 tầng Patlite, màu Đỏ (R) LR6-102PJNW-Y: Đèn 1 tầng Patlite, màu Vàng cam (Y) LR6-102PJNW-G: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lá (G) LR6-102PJNW-B: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lam(B) LR6-102PJNW-C: Đèn 1 tầng Patlite, màu Trắng (C) Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn Tròn Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR6 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn tháp báo hiệu LR4-LR5-LR6-LR7 Patlite. Hình ảnh Chân đế Chữ L: SZP-001W Chân Đế Gắn Tròn Đèn Tháp Patlite LR4-LR5-LR6 Read More »

LR6-102PJBW-R Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6 Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1-2-3-4-5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6-102PJBW-R Đèn tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-102PJBW-R LR6-102PJBW-R: Đèn 1 tầng Patlite, màu Đỏ (R) LR6-102PJBW-Y: Đèn 1 tầng Patlite, màu Vàng cam (Y) LR6-102PJBW-G: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lá (G) LR6-102PJBW-B: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lam(B) LR6-102PJBW-C: Đèn 1 tầng Patlite, màu Trắng (C) Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn Tròn Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR6 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn tháp báo hiệu LR4-LR5-LR6-LR7 Patlite. Hình ảnh Chân đế ... Read More »

LR6-102LJNW-R Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65

LR6 Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1-2-3-4-5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6-102LJNW-R Đèn tháp cảnh báo Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-102LJNW LR6-102LJNW-R: Đèn tầng Patlite, màu Đỏ (R) LR6-102LJNW-Y: Đèn tầng Patlite, màu Vàng cam (Y) LR6-102LJNW-G: Đèn tầng Patlite, màu Xanh lá (G) LR6-102LJNW-B: Đèn tầng Patlite, màu Xanh lam(B) LR6-102LJNW-C: Đèn tầng Patlite, màu Trắng (C) Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn Chữ L Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR6 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn tháp báo hiệu LR4-LR5-LR6-LR7 Patlite. Hình ảnh Chân đế Chữ L: SZL-001 Chân Đế Chữ L Cho Đèn Tháp Patlite LR4-LR5-LR6 Read More »

LR6-102LJBW-R Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6 Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1-2-3-4-5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6-102LJBW-R Đèn tháp cảnh báo Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-102LJBW LR6-102LJBW-R: Đèn tầng Patlite, màu Đỏ (R) LR6-102LJBW-Y: Đèn tầng Patlite, màu Vàng cam (Y) LR6-102LJBW-G: Đèn tầng Patlite, màu Xanh lá (G) LR6-102LJBW-B: Đèn tầng Patlite, màu Xanh lam(B) LR6-102LJBW-C: Đèn tầng Patlite, màu Trắng (C) Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn Chữ L Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR6 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn tháp báo hiệu LR4-LR5-LR6-LR7 Patlite. Hình ảnh Chân đế Chữ L: SZL-001 ... Read More »

LR6-102WJNW-R Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65

LR6 Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1-2-3-4-5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6-102WJNW-R Đèn tháp cảnh báo Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-102WJNW LR6-102WJNW-R: Đèn 1 tầng Patlite, màu Đỏ (R) LR6-102WJNW-Y: Đèn 1 tầng Patlite, màu Vàng cam (Y) LR6-102WJNW-G: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lá (G) LR6-102WJNW-B: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lam(B) LR6-102WJNW-C: Đèn 1 tầng Patlite, màu Trắng (C) Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR6 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Read More »

LR6-102WJBW-R Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6 Đèn cảnh báo tháp Patlite Φ60 Bóng LED 1-2-3-4-5 tầng Còi Buzzer 88dB IP65

LR6-102WJBW-R Đèn tháp cảnh báo Patlite Φ60 Bóng LED 1 tầng Còi Buzzer 88dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR6-102WJBW LR6-102WJBW-R: Đèn 1 tầng Patlite, màu Đỏ (R) LR6-102WJBW-Y: Đèn 1 tầng Patlite, màu Vàng cam (Y) LR6-102WJBW-G: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lá (G) LR6-102WJBW-B: Đèn 1 tầng Patlite, màu Xanh lam(B) LR6-102WJBW-C: Đèn 1 tầng Patlite, màu Trắng (C) Kích thước: Φ60 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 88dB Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR6 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Read More »

MP-502-RYGBC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-502 MP-502-RYGBC: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Xanh Lam (Blue), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân dài MP-502: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 5 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có đường cắt dọc tăng khả năng nhận biết từ mọi ... Read More »

MP-402-RYGB Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-402-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-402 MP-402-RYGB: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Xanh Lam (Blue) MP-402-RYBC: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lam (Blue), Trắng sáng MP-402-RYGC: màu Đỏ (Red),  Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân dài MP-402: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 4 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết ... Read More »

MP-302-RYG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-302-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-302 MP-302-RYG: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green) MP-302-RYB: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow), Xanh Lam (Blue) MP-302-RYC: màu Đỏ (Red),  Vàng cam (Yellow), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MP-302: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 3 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết và ánh sáng mờ, có ... Read More »

MP-202-RG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

MP-202-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite MP-202 MP-202-RG: màu Đỏ (Red), Xanh Lá (Green) MP-202-RY: màu Đỏ (Red), Vàng cam (Yellow) MP-202-YG: màu Vàng cam (Yellow), Xanh Lá (Green) MP-202-RB: màu Đỏ (Red), Xanh Lam (Blue) MP-202-RC: màu Đỏ (Red), Trắng sáng MP: Đèn tháp báo hiệu thân ngắn MP-202: Đèn tháp báo hiệu thân dài, 2 tầng Kích thước: Phi Φ30 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP65 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam, Trắng sáng Thân: màu bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Thiết kế ánh sáng có cường độ cao đặc biệt Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp với một một lỗ duy nhất Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Nhựa AS chống chịu thời tiết ... Read More »

Scroll To Top