Tuesday , 25 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Báo Hiệu MP-MPS

MP-502C-RYGBC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP-C, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP-C: Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C: MP-502C-RYGBC Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-502C-RYGBC Kích thước: Φ30 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo Patlite, Đèn tầng báo ... Read More »

MP-402C-RYGC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP-C, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP-C: Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C: MP-402C-RYGB MP-402C-RYGC MP-402C-RYBC Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-402C-RYGC Kích thước: Φ30 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo Patlite, Đèn ... Read More »

MP-302C-RYG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP-C, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP-C: Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C: MP-302C-RYG MP-302C-RYB MP-302C-RYC Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-302C-RYG Kích thước: Φ30 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo Patlite, Đèn ... Read More »

MP-202C-YG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP-C, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP-C: Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C: MP-202C-RG MP-202C-RY MP-202C-RB MP-202C-RC MP-202C-YG Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-202C-YG Kích thước: Φ30 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh ... Read More »

MP-102C-R Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 1 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP-C, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP-C: Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C: MP-102C-R MP-102C-Y MP-102C-G MP-102C-B MP-102C-C Đèn tháp báo hiệu patlite MP-C bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-102C-R Kích thước: Φ30 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh ... Read More »

MP-502-RYGBC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 5 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP: Đèn tháp báo hiệu patlite MP: MP-502-RYGBC Đèn tháp báo hiệu patlite MP bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-502-RYGBC Kích thước: Φ30 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo Patlite, Đèn tầng báo hiệu Patlite, ... Read More »

MP-402-RYBC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 4 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP: Đèn tháp báo hiệu patlite MP: MP-402-RYGB MP-402-RYGC MP-402-RYBC Đèn tháp báo hiệu patlite MP bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-402-RYBC Kích thước: Φ30 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo Patlite, Đèn tầng ... Read More »

MP-302-RYB Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 3 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP: Đèn tháp báo hiệu patlite MP: MP-302-RYG MP-302-RYB MP-302-RYC Đèn tháp báo hiệu patlite MP bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-302-RYB Kích thước: Φ30 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo Patlite, Đèn tầng ... Read More »

MP-202-RY Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 2 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP: Đèn tháp báo hiệu patlite MP: MP-202-RG MP-202-RY MP-202-RB MP-202-RC MP-202-YG Đèn tháp báo hiệu patlite MP bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-202-RY Kích thước: Φ30 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh báo ... Read More »

MP-102-R Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ30 Bóng LED 1 tầng IP65

MPS Den thap bao hieu Patlite MP-MPS phi 30

  Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MP, bóng LED sáng liên tục,đèn tầng báo tín hiệu Nhật Bản MP: Đèn tháp báo hiệu patlite MP: MP-102-R MP-102-Y MP-102-G MP-102-B MP-102-C Đèn tháp báo hiệu patlite MP bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MP-102-R Kích thước: Φ30 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (O-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp báo hiệu cảnh ... Read More »

Scroll To Top