Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Φ25 Patlite

MES-502A-RYGBC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ25 Bóng LED 5 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module MES,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản MES: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản MES: MES-502A-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite MES Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MES-502A-RYGBC Kích thước: Φ25 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp ... Read More »

MES-402A-RYGC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ25 Bóng LED 4 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module MES,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản MES: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản MES: MES-402A-RYGB MES-402A-RYGC MES-402A-RYBC Đèn tháp báo hiệu Patlite MES Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MES-402A-RYGC Kích thước: Φ25 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo ... Read More »

MES-302A-RYC Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ25 Bóng LED 3 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module MES,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản MES: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản MES: MES-302A-RYG MES-302A-RYB MES-302A-RYC Đèn tháp báo hiệu Patlite MES Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MES-302A-RYC Kích thước: Φ25 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo ... Read More »

MES-202A-RY Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ25 Bóng LED 2 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module MES,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản MES: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản MES: MES-202A-RG MES-202A-RY MES-202A-RB MES-202A-RC MES-202A-YG Đèn tháp báo hiệu Patlite MES Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MES-202A-RY Kích thước: Φ25 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp ... Read More »

MES-102A-R Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ25 Bóng LED 1 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module MES,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản MES: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản MES: MES-102A-R MES-102A-Y MES-102A-G MES-102A-B Đèn tháp báo hiệu Patlite MES Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module MES-102A-R Kích thước: Φ25 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh ... Read More »

MES-102A-R Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ25 Bóng LED 1 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module MES,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản MES: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản MES: MES-102A-R MES-102A-Y MES-102A-G MES-102A-B MES-102A-C Đèn tháp báo hiệu Patlite MES Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn báo hiệu tháp Patlite dạng ghép Module MES-102A-R Kích thước: Φ25 Số tầng: 1 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp ... Read More »

ME-502A-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ25 Bóng LED 5 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module ME,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản ME: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản ME: ME-502A-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite ME Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module ME-502A-RYGBC Kích thước: Φ25 Số tầng: 5 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn tháp ... Read More »

ME-402A-RYGC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ25 Bóng LED 4 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module ME,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản ME: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản ME: ME-402A-RYGB ME-402A-RYGC ME-402A-RYBC Đèn tháp báo hiệu Patlite ME Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module ME-402A-RYGC Kích thước: Φ25 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo Patlite, Đèn ... Read More »

ME-302A-RYB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ25 Bóng LED 3 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module ME,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản ME: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản ME: ME-302A-RYG ME-302A-RYB ME-302A-RYC Đèn tháp báo hiệu Patlite ME Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module ME-302A-RYB Kích thước: Φ25 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp cảnh báo ... Read More »

ME-202A-RY Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ25 Bóng LED 2 tầng IP65

ME-MES-A Den thap bao hieu Patlite phi 25 bong LED

 Đèn tháp báo hiệu tín hiệu Patlite dạng ghép module ME,Bóng LED sáng liên tục, Đèn tầng báo hiệu tín hiệu – Nhật Bản ME: Đèn tháp báo hiệu Patlite – Nhật bản ME: ME-202A-RG ME-202A-RY ME-202A-RB ME-202A-RC ME-202A-YG Đèn tháp báo hiệu Patlite ME Bóng LED sáng liên tục Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patlite dạng ghép Module ME-202A-RY Kích thước: Φ25 Số tầng: 2 tầng Màu sắc: Đỏ (R-Red), Vàng cam (Y-Orange), Xanh lá (G-Green), Xanh lam B-(Blue), Trắng (C-Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trực tiếp Điện áp: AC/DC 24V Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Công ty TNHH DACO – Phân Phối Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Patlite-Nhật Bản Đèn tháp báo hiệu Patlite, Đèn tháp tín hiệu Patlite, Đèn tháp ... Read More »

Scroll To Top