Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Φ100 Patlite

LGE-520FB-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 5 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-520FB-RYGBC Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 5tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Ứng ... Read More »

LGE-510FB-RYGBC Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 5 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-510FB-RYGBC Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 5 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Ứng ... Read More »

LGE-420FB-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 4 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-420FB-RYGB LGE-420FB-RYGC LGE-420FB-RYBC Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 4 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ ... Read More »

LGE-410FB-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 4 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-410FB-RYGB LGE-410FB-RYGC LGE-410FB-RYBC Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 4 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ ... Read More »

LGE-320FB-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 3 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-320FB-RYG LGE-320FB-RYB LGE-320FB-RYC Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 3 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 ... Read More »

LGE-310FB-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 3 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-310FB-RYG LGE-310FB-RYB LGE-310FB-RYC Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 3 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ ... Read More »

LGE-220FB-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 2 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-220FB-RG LGE-220FB-RY LGE-220FB-RB LGE-220FB-RC LGE-220FB-YG Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 2 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 ... Read More »

LGE-210FB-RG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 2 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-210FB-RG LGE-210FB-RY LGE-210FB-RB LGE-210FB-RC LGE-210FB-YG Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 2 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 ... Read More »

LGE-120FB-R Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 1 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-120FB-R LGE-120FB-Y LGE-120FB-G LGE-120FB-B LGE-120FB-C Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 1 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 ... Read More »

LGE-110FB-R Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ100 Bóng LED 1 tầng Còi 85dB IP54

Den thap Den tang phi 100mm Patlite LGE

Đèn tháp tầng báo hiệu Patlite LED Φ100 IP54 LGE Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu Patllite, Đèn tầng báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn tháp báo hiệu LGE LGE-110FB-R LGE-110FB-Y LGE-110FB-G LGE-110FB-B LGE-110FB-C Kích thước:  Φ100 Loại bóng đèn: LED Số tầng màu: 1 tầng Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ(R), Vàng (Y), Xanh Lá (G), Xanh Lam (B), Trắng sáng Thân đèn: Màu Trắng Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Mẫu ánh sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy, hệ thống gương phản xạ 3 mặt tăng khả năng nhận biết, tiết kiêm năng lượng Âm thanh: Buzzer 85db Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Cách lắp đặt: Cài đặt trực tiếp Thân chính: Thấu kính, chao đèn: Sợi tổng hợp polycarbonate cho độ bền cao và ánh sáng mờ chống chịu va đập mạnh và  nhiết độ cao. Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE (24V) Mức độ bảo vệ: IP54 Nhiệt độ hoạt động: -20 ... Read More »

Scroll To Top