Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Báo Hiệu RLE

RLE-110-B+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-110-B+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-110-B: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-110-B+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất ... Read More »

RLE-110-R+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-110-R+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-110-R: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-110-R+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất ... Read More »

RLE-110-Y+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-110-Y+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-110-Y: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-110-Y+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất ... Read More »

RLE-110-G+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-110-G+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-110-G: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-110-G+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất ... Read More »

RLE-220-G+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-220-G+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-220-G: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-220-G+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất độc ... Read More »

RLE-220-Y+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-220-Y+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-220-Y: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-220-Y+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất độc ... Read More »

RLE-220-B+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-220-B+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-220-B: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-220-B+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất độc ... Read More »

RLE-220-R+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-220-R+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-220-R: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-220-R+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 220 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất ... Read More »

RLE-24-R+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-24-R+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-24-R: Đèn quay bóng LED, IP23 RLE-24-R+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP55 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 24VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất độc ... Read More »

RLE-24-B+SZ-210 Đèn báo quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65

RLE Den quay bong LED Patlite phi 82 IP65

RLE-24-B+SZ-210 Đèn quay Patlite Φ82 Bóng LED IP55, IP65 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite RLE Mã Sản Phẩm: RLE-24-B: Đèn quay bóng LED, IP55 RLE-24-B+SZ-210: Đèn quay bóng LED, IP65 với đế cao su SZ-210 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: IP55, IP65 với SZ-210 Điện áp sử dụng: 24VDC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: màu trắng ngà Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống phản chiếu ánh sáng tích hợp đèn LED tăng khả năng chiếu sáng Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, ngược Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh Thấu kính, chao đèn: Hình tròn phẳng, chất liệu sợi tổng hợp polycarbonate chống chịu mọi thời tiết, va đập mạnh Tiêu chuẩn chất lượng: Chất lượng Châu Âu-CE 12V Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng các chất độc ... Read More »

Scroll To Top