Saturday , 15 June 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Báo Hiệu PES-PEW

PEW-230AB-R Đèn báo nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP23 Còi Buzzer 85dB

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-230AB-R Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, PEW-AB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn cảnh báo tín hiệu PEW-230AB PEW-230AB-R: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Đỏ (R) PEW-230AB-Y: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Vàng (Y) PEW-230AB-B: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lam (B) PEW-230AB-G: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lá (G) PEW-230AB: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, 220 VAC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-AB: IP23 Điện áp sử dụng: 220 VAC, 230 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc ... Read More »

PEW-200AB-R Đèn báo nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP23 Còi Buzzer 85dB

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-200AB-R Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP55, PEW-AB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn cảnh báo tín hiệu PEW-200AB PEW-200AB-R: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Đỏ (R) PEW-200AB-Y: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Vàng (Y) PEW-200AB-B: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lam (B) PEW-200AB-G: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lá (G) PEW-200AB: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, 220 VAC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-AB: IP23 Điện áp sử dụng: 200 VAC, 220VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ... Read More »

PEW-120AB-R Đèn báo nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP23 Còi Buzzer 85dB

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-120AB-R Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP55, PEW-AB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn cảnh báo tín hiệu PEW-120AB PEW-120AB-R: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Đỏ (R) PEW-120AB-Y: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Vàng (Y) PEW-120AB-B: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lam (B) PEW-120AB-G: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lá (G) PEW-120AB: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, 110 VAC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-AB: IP23 Điện áp sử dụng: 110 VAC, 120 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc ... Read More »

PEW-100AB-R Đèn báo nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP23 Còi Buzzer 85dB

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-100AB-R Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, PEW-AB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn cảnh báo tín hiệu PEW-100AB PEW-100AB-R: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Đỏ (R) PEW-100AB-Y: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Vàng (Y) PEW-100AB-B: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lam (B) PEW-100AB-G: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lá (G) PEW-100AB: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, 110 VAC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-AB: IP23 Điện áp sử dụng: 110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh ... Read More »

PEW-24AB-R Đèn báo nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP23 Còi Buzzer 85dB

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-24AB-R Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP55, PEW-AB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn cảnh báo tín hiệu PEW-24AB PEW-24AB-R: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Đỏ (R) PEW-24AB-Y: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Vàng (Y) PEW-24AB-B: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lam (B) PEW-24AB-G: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lá (G) PEW-24AB: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, 24 VDC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-AB: IP23 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh ... Read More »

PEW-12AB-R Đèn báo nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP23 Còi Buzzer 85dB

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-12AB-R Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, PEW-AB Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn cảnh báo tín hiệu PEW-12AB PEW-12AB-R: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Đỏ (R) PEW-12AB-Y: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Vàng (Y) PEW-12AB-B: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lam (B) PEW-12AB-G: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, màu Xanh lá (G) PEW-12AB: Đèn báo hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, âm báo 85dB, IP23, 12VDC Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-AB: IP23 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC, 100V AC, 120V AC, 200V AC, 230V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh lá (G), Xanh lam (B) Thân: ... Read More »

PEW-230A-R Đèn báo hiệu nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP54

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-230A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PEW-A Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn nhấp nháy báo hiệu PEW-230A PEW-230A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Đỏ (R) PEW-230A-Y: Đèn cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Vàng (Y) PEW-230A-B: Đèn nhấp nháy báo hiệu tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lá (G) PEW-230A-G: Đèn tin hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lam (B) PEW-A: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-A: IP54 Điện áp sử dụng: 220V AC, 230V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh lam Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương ... Read More »

PEW-200A-R Đèn báo hiệu nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP54

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-200A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PEW-A Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn nhấp nháy báo hiệu PEW-200A PEW-200A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Đỏ (R) PEW-200A-Y: Đèn cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Vàng (Y) PEW-200A-B: Đèn nhấp nháy báo hiệu tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lá (G) PEW-200A-G: Đèn tin hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lam (B) PEW-A: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-A: IP54 Điện áp sử dụng: 200V AC, 220V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh lam Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương ... Read More »

PEW-120A-R Đèn báo hiệu nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP54

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-120A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PEW-A Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn nhấp nháy báo hiệu PEW-120A PEW-120A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Đỏ (R) PEW-120A-Y: Đèn cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Vàng (Y) PEW-120A-B: Đèn nhấp nháy báo hiệu tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lá (G) PEW-120A-G: Đèn tin hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lam (B) PEW-A: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-A: IP54 Điện áp sử dụng: 110V AC, 120V AC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh lam Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương ... Read More »

PEW-24A-R Đèn báo hiệu nhấp nháy Patlite Φ82 Bóng LED IP54

Den bao hieu Patlite PES-PEW-A Bong LED Nhap nhay

PEW-24A-R Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP55, PEW-A Patlite: Thông số kỹ thuật Loại Sản Phẩm: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: Đèn nhấp nháy báo hiệu PEW-24A PEW-24A-R: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Đỏ (R) PEW-24A-Y: Đèn cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Vàng (Y) PEW-24A-B: Đèn nhấp nháy báo hiệu tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lá (G) PEW-24A-G: Đèn tin hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54, màu Xanh lam (B) PEW-A: Đèn báo hiệu cảnh báo tín hiệu Patlite Φ82, LED, nhấp nháy, IP54 Kích thước: Phi Φ82 Loại bóng đèn: LED Mức độ bảo vệ: PEW-A: IP54 Điện áp sử dụng: 24V AC/DC Mầu sắc: Thấu kính, chao đèn: Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh lam Thân: trắng ngà hoặc bạc Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Hệ thống gương phản xạ ... Read More »

Scroll To Top