Saturday , 25 May 2024
Tin Mới

Category Archives: Đèn Báo Hiệu ~Φ130

SKP-120A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 220VAC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-120A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-120A-B: Đèn quay báo hiệu màu Xanh lam (Blue) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 220 VAC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố định ... Read More »

SKP-120A-G Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 220VAC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-120A-G Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-120A-G: Đèn quay báo hiệu màu Xanh lá (Green) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 220 VAC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố định ... Read More »

SKP-120A-A Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 220VAC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-120A-A Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-120A-A: Đèn quay báo hiệu màu Vàng (Yellow) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 220 VAC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố định với ... Read More »

SKP-102A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 24VDC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-102A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-102A-B: Đèn quay xe nâng điện màu Xanh lam (Blue) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 24 VDC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố ... Read More »

SKP-102A-G Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 24VDC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-102A-G Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-102A-G: Đèn quay xe nâng điện màu Xanh lá (Green) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 24 VDC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố ... Read More »

SKP-102A-R Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 24VDC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-102A-R Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-102A-R: Đèn quay xe nâng điện màu Đỏ (Red) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 24 VDC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố định ... Read More »

SKP-104A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 48VDC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-104A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-104A-B: Đèn quay xe nâng điện màu Xanh lam (Blue) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 48 VDC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố ... Read More »

SKP-104A-G Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 48VDC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-104A-G Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-104A-G: Đèn quay xe nâng điện màu Xanh lá (Green) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 48 VDC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố ... Read More »

SKP-104A-R Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23, 48VDC

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-104A-R Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-104A-R: Đèn quay xe nâng điện màu Đỏ (Red) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 48 VDC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố định ... Read More »

SKP-110A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23

SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138

SKP-110A-B Đèn quay Patlite Φ138 Bóng Sợi đốt IP23 Loại Sản Phẩm: Đèn quay báo hiệu Patlite Mã Sản Phẩm: SKP-A SKP-110A-B: Đèn quay báo hiệu màu Xanh lam (Blue) SKP-101A: Đèn quay báo hiệu điện áp 12VDC SKP-102A: Đèn quay báo hiệu điện áp 24VDC SKP-104A: Đèn quay báo hiệu điện áp 48VDC SKP-110A: Đèn quay báo hiệu điện áp 110VAC SKP-120A: Đèn quay báo hiệu điện áp 220VAC SKP-110ADC: Đèn quay báo hiệu điện áp 100VDC Kích thước: SKP-A Den quay bao hieu Patlite Phi 138 Loại bóng đèn: Đèn sợi đốt Mức độ bảo vệ: IP23 Điện áp sử dụng: 110 VAC Mầu sắc: Thấu kính, Chao đèn: Đỏ (R), Vàng (Y), Xanh Blue (B), Xanh Green (G) Thân: giống màu thấu kính Đặc tính, ánh sáng, âm thanh: Cơ chế quay: bánh răng, quay ổn định trong điều kiện rung động cao Cách lắp đặt: Trong nhà: thẳng đứng, nghiêng, nghiêng Ngoài trời: thẳng đứng Thân chính: Thép không gỉ chống ăn mòn, gắn cố định ... Read More »

Scroll To Top