Tuesday , 16 October 2018
Tin Mới

Category Archives: Loa Còi Báo Hiệu

EHS-M3TE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65, 12VDC~48VDC

Loa coi bao hieu Patlite 32 am bao 110dB IP65

EHS-M3TE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65: Mã Sản Phẩm EHS: EHS-M3TA: Kiểu âm loại A EHS-M3TC: Kiểu âm loại C EHS-M3TD: Kiểu âm loại D EHS-M3TE: Kiểu âm loại E Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHS: 32 kênh âm báo nhạc ghi sẵn 110dB/1m Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC ~ 48VDC Read More »

EHS-M3HE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65

Loa coi bao hieu Patlite 32 am bao 110dB IP65

EHS-M3HE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65: Mã Sản Phẩm EHS: EHS-M3HA: Kiểu âm loại A EHS-M3HC: Kiểu âm loại C EHS-M3HD: Kiểu âm loại D EHS-M3HE: Kiểu âm loại E Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHS: 32 kênh âm báo nhạc ghi sẵn 110dB/1m Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC/48VDC Read More »

EHS-M2TE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65, 110VAC~220VAC

Loa coi bao hieu Patlite 32 am bao 110dB IP65

EHS-M2TE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65: Mã Sản Phẩm EHS: EHS-M2TA: Kiểu âm loại A EHS-M2TC: Kiểu âm loại C EHS-M2TD: Kiểu âm loại D EHS-M2TE: Kiểu âm loại E Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHS: 32 kênh âm báo nhạc ghi sẵn 110dB/1m Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 100VAC ~ 240VAC Read More »

EHS-M2HE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65, 110VAC~220VAC

Loa coi bao hieu Patlite 32 am bao 110dB IP65

EHS-M2HE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65: Mã Sản Phẩm EHS: EHS-M2HA: Kiểu âm loại A EHS-M2HC: Kiểu âm loại C EHS-M2HD: Kiểu âm loại D EHS-M2HE: Kiểu âm loại E Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHS: 32 kênh âm báo nhạc ghi sẵn 110dB/1m Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 100VAC ~ 240VAC Read More »

EHS-M1TE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65, 12VDC~24VDC

Loa coi bao hieu Patlite 32 am bao 110dB IP65

EHS-M1TE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65: Mã Sản Phẩm EHS: EHS-M1TA: Kiểu âm loại A EHS-M1TC: Kiểu âm loại C EHS-M1TD: Kiểu âm loại D EHS-M1TE: Kiểu âm loại E Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHS: 32 kênh âm báo nhạc ghi sẵn 110dB/1m Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC/24VDC Read More »

EHS-M1HE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65, 12VDC~24VDC

Loa coi bao hieu Patlite 32 am bao 110dB IP65

EHS-M1HE Loa báo hiệu Patlite 32 âm 110dB IP65: Mã Sản Phẩm EHS: EHS-M1HA: Kiểu âm loại A EHS-M1HC: Kiểu âm loại C EHS-M1HD: Kiểu âm loại D EHS-M1HE: Kiểu âm loại E Kích thước: 166.5 x 112 mm Loại âm báo của loa báo hiệu EHS: 32 kênh âm báo nhạc ghi sẵn 110dB/1m Cách chọn âm: Tổ hợp 8 dây kênh âm thanh đầu vào Đấu nối: (H): Đấu nối bằng dây cáp ra bên ngoài (T): Đấu nối âm bằng cầu đấu Mức độ bảo vệ: IP65 Mầu sắc: Thân: trắng ngà Điện áp sử dụng: 12VDC/24VDC Read More »

EWH-100D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-100D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu âm thanh Patlite Mã Sản Phẩm: EWH EWH-100D-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu trắng EWH-100D-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 100~120VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: ... Read More »

EWH-100C-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-100C-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu âm thanh Patlite Mã Sản Phẩm: EWH EWH-100C-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu trắng EWH-100C-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 100~120VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: ... Read More »

EWH-100A-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-100A-J Loa báo hiệu Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu âm thanh Patlite Mã Sản Phẩm: EWH EWH-100A-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu trắng EWH-100A-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 100~120VAC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 (yêu cầu đặc biệt) Điện áp sử dụng: 100~120VAC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: ... Read More »

EWH-24D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65

EWH Loa bao hieu Patlite 32 Am 8 kenh dau vao

EWH-24D-J Loa cảnh báo Patlite 32 âm 105dB IP53, IP65: Loại Sản Phẩm: Loa Còi Báo hiệu âm thanh Patlite Mã Sản Phẩm: EWH EWH-24D-J: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu trắng EWH-24D-R: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn 105dB, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC, Màu Đỏ EWH-24: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 12/24VDC EWH-48: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 48VDC EWH-100: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 110VAC EWH-200: Loa báo hiệu 32 âm báo ghi sẵn, 8 kênh đầu vào, điện áp 220VAC Kích thước: dạng loa-Loại bóng đèn: 105dB/1m Mức độ bảo vệ: IP53/IP65 Điện áp sử dụng: 12V DC/24V DC Mầu sắc: Đỏ, vàng, trắng ngà Đặc tính, âm thanh loa báo hiệu patlite: 32 mẫu ... Read More »

Scroll To Top