Tuesday , 16 October 2018
Tin Mới

Category Archives: Đèn Tháp Báo Hiệu

LR5-4M2PJNW-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-4M2PJNW-RYGB Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-4M2PJNW LR5-4M2PJNW-RYGB: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Xanh lam(B) LR5-4M2PJNW-RYGC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Trắng (C) LR5-4M2PJNW-RYBC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn Tròn Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue ... Read More »

LR5-4M2PJBW-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-4M2PJBW-RYGB Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-4M2PJBW LR5-4M2PJBW-RYGB: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Xanh lam(B) LR5-4M2PJBW-RYGC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Trắng (C) LR5-4M2PJBW-RYBC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn Tròn Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng ... Read More »

LR5-4M2LJNW-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-4M2LJNW-RYGB Đèn tháp Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-4M2LJNW LR5-4M2LJNW-RYGB: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Xanh lam(B) LR5-4M2LJNW-RYGC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Trắng (C) LR5-4M2LJNW-RYBC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn Chữ L Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về ... Read More »

LR5-4M2LJBW-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-4M2LJBW-RYGB Đèn tháp Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-4M2LJBW LR5-4M2LJBW-RYGB: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Xanh lam(B) LR5-4M2LJBW-RYGC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Trắng (C) LR5-4M2LJBW-RYBC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn Chữ L Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng ... Read More »

LR5-4M2WJNW-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-4M2WJNW-RYGB Đèn tháp Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-4M2WJNW LR5-4M2WJNW-RYGB: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Xanh lam(B) LR5-4M2WJNW-RYGC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Trắng (C) LR5-4M2WJNW-RYBC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn trục tiếp Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn ... Read More »

LR5-4M2WJBW-RYGB Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-4M2WJBW-RYGB Đèn tháp Patlite Φ50 Bóng LED 4 tầng Còi Buzzer 85dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-4M2WJBW LR5-4M2WJBW-RYGB: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Xanh lam(B) LR5-4M2WJBW-RYGC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G), màu Trắng (C) LR5-4M2WJBW-RYBC: Đèn 4 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 4 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn trục tiếp Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng ... Read More »

LR5-3M2QJNW-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-3M2QJNW-RG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-3M2QJNW LR5-3M2QJNW-RYG: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G) LR5-3M2QJNW-RYB: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B) LR5-3M2QJNW-RYC: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn Tròn xoay Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn tháp báo hiệu LR4-LR5-LR6-LR7 Patlite. Hình ... Read More »

LR5-3M2QJBW-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 85dB IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-3M2QJBW-RG Đèn báo hiệu tháp Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 85dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-3M2QJBW LR5-3M2QJBW-RYG: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G) LR5-3M2QJBW-RYB: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B) LR5-3M2QJBW-RYC: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn Tròn xoay Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu ... Read More »

LR5-3M2PJNW-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-3M2PJNW-RG Đèn tháp Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-3M2PJNW LR5-3M2PJNW-RYG: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G) LR5-3M2PJNW-RYB: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B) LR5-3M2PJNW-RYC: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Chân Đế gắn Tròn Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng đèn tháp báo hiệu LR4-LR5-LR6-LR7 Patlite. Hình ảnh Chân đế ... Read More »

LR5-3M2PJBW-RYG Đèn tháp báo hiệu Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 85dB IP65

LR5 Đèn tháp cảnh báo tín hiệu Patlite Φ50 Bóng LED IP65

LR5-3M2PJBW-RG Đèn tháp Patlite Φ50 Bóng LED 3 tầng Còi Buzzer 85dB IP65 Mã sản phẩm: Đèn tháp Patlite dạng ghép Module LR5-3M2PJBW LR5-3M2PJBW-RYG: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lá (G) LR5-3M2PJBW-RYB: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Xanh lam(B) LR5-3M2PJBW-RYC: Đèn 3 tầng Patlite, màu Đỏ (R), màu Vàng cam (Y), màu Trắng (C) Kích thước: Φ50 Số tầng: 3 tầng Màu sắc: Đỏ (Red), Vàng cam (Orange), Xanh lá (Green), Xanh lam (Blue), Trắng (Clear) Ánh sáng: Sáng liên tục hoặc nhấp nháy 60 lần/Phút Âm thanh: Buzzer 85dB Chân đế: Chân Đế gắn Tròn Điện áp: 100 VAC ~ 240 VAC Nhiệt độ hoạt động: -20 oC ~ 50 oC Cấp độ bảo vệ: Cấp độ bảo về của đèn tháp LR5 đạt mức IP65 Ứng dụng: Trong nhà, Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch, Chế biến thực phẩm Tài liệu Catalogue về dòng ... Read More »

Scroll To Top